Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /mnt/data/accounts/i/izomex/data/www/www/index.php:1) in /mnt/data/accounts/i/izomex/data/www/www/config.php on line 1

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /mnt/data/accounts/i/izomex/data/www/www/index.php:1) in /mnt/data/accounts/i/izomex/data/www/www/config.php on line 1
Izomex
Izomex s.r.o. logo

SPOLEHLIVĚ OCHRÁNÍME
VAŠI STAVBU PŘED VODOU

 

Napsali o nás

SPOLEHLIVÉ A DLOUHODOBĚ PROVĚŘENÉ ŘEŠENÍ IZOLACÍ SILNIČNÍCH A DÁLNIČNÍCH MOSTŮ

Zásadní význam kvalitní a dlouhodobě funkční izolace proti vodě (hydroizolace) pro každou mostní stavbu není už dnes zapotřebí zdůrazňovat. Bouřlivý rozvoj tohoto oboru jsme u nás zaznamenali po roce 1989 a to nejen z důvodu téměř katastrofálního stavu většiny tuzemských mostních staveb, zejména způsobeného vadnou izolací, zaznamenaného v 80. letech. Dalším důvodem bylo otevření našeho trhu zahraničním materiálům a technologiím, jako koneckonců téměř ve všech oblastech.

Ihned na začátku 90. let získala v oblasti mostních izolací rozhodující postavení společnost IZOMEX z Brna, která je lídrem na českém stavebním trhu v tomto oboru až do současnosti. O jejich počátcích a současnosti jsme si na Mostním sympoziu v Brně povídali s ředitelem, Ing. Karlem Matějů CSc, který nám o aktuálním dění ve společnosti podal vyčerpávající informace.

Můžete nám krátce představit historii společnosti IZOMEX a Vaše zkušenosti v oblasti mostních izolací?

Společnost IZOMEX se může pochlubit u nás pravděpodobně nejdelší historií aplikace hydroizolačních systémů na stavbách všeho druhu. Tradice společnosti sahá až k roku 1875, kdy pan Václav Matějů založil firmu na výrobu a pokládku izolačních materiálů. Kromě izolací v pozemním stavitelství se jeho firma soustředila na provádění hydroizolací mostů, železničních tunelů a přehradních zdí.

Další generace rodiny Matějů se zabývaly touto oblastí i po znárodnění rodinné firmy a v roce 1990 jsem obnovil soukromou firmu pod názvem ing. Karel Matějů – IZOMEX. V roce 1994 byla pak firma transformována na společnost s ručením omezeným a v této formě funguje dodnes.

Specializoval jsem se na problematiku mostních izolací od konce 70. let a zabýval se řešením takových staveb, jako byly např. ve své době největší soubor mostních staveb přes Vltavu pod Barrandovem, mosty D5 v Berouně a dalších. Rovněž jsem stál u zrodu aplikací modifikovaných asfaltových pásů na mostech v Čechách i na Slovensku, kde na několika vybraných stavbách byly použity výrobky firmy Izolirka Ljubljana – systém dvouvrstvé pásové izolace IZOTEKT T4/IZOTEKT AL-T4 a rakouský obdobný systém IMMUN/COMBIRAL.

Jak jste se podílel na rozvoji mostních izolací od začátku 90-tých let?

Společnost IZOMEX jako první v bývalém Československu uvedla na trh moderní izolační systém pro silniční, dálniční i železniční mosty převzatý od partnerské celosvětově dobře známé firmy GRACE. Samolepící pásy Bituthene/Bitushield dodnes chrání před srážkovou vodou a v ní rozpuštěnými chemikáliemi mostní konstrukce na D1 u Vyškova, D2 u Bratislavy, dále tramvajové mosty v Brně a mnoho silničních mostů. Na železničních mostech byla jednou z prvních moderních technologií izolací aplikována technologie stěrkových izolací firmy GRACE - SERVIPAK/SERVIDEK, kombinovaná s pásy BITUTHENE.

Na začátku 90. let jsem se aktivně podílel také na přípravě konečného znění dodnes platné ČSN 736242 „Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací“, která na základě dosavadních domácích zkušeností v dané oblasti a zvláště s přihlédnutím k platné legislativě v Německu a Rakousku nastavila nová měřítka pro návrh a realizaci izolačních a vozovkových systémů na mostech.

Jak vzpomínáte na první aplikace izolačního systému s pečetící vrstvou v bývalém Československu?

Ve spolupráci s významným výrobcem hydroizolačních systémů v Německu, firmou Georg Börner, společnost IZOMEX zpracovala první česko-slovenský technický a prováděcí předpis „Vodotěsné izolace mostních konstrukcí s pečetící vrstvou z epoxidové pryskyřice PRODORAL BT a asfaltovým pásem PRODOFLEX OK 50“, který byl schválen Ředitelstvím dálnic Praha pro aplikaci tohoto systému na mostech v České republice ještě před vydáním dnešní ČSN.

Po ukázkové aplikaci systému ve spolupráci se zahraničním partnerem na objektu SO 202 dálnice D5 u Rokycan v roce 1991, díky důvěře společnosti Stavby mostů Praha (dnešní SMP CZ) byla společnosti IZOMEX svěřena první rozsáhlá aplikace izolačního systému PRODORAL/PRODOFLEX s ochrannou vrstvou z litého asfaltu na estakádě KLABAVA u Rokycan v roce 1992. Součástí technologického postupu byla rovněž úprava podkladu pod izolaci opískováním, která byla v dalších letech nahrazena metodou tryskání ocelovými broky (BLASTRAC). Zde byl také poprvé v praxi odzkoušen zcela nový normový zkušební a kontrolní systém, který zahrnuje do té doby opomíjené resp. u nás neznámé postupy.

Jmenujme alespoň měření vlhkosti a odtrhové pevnosti podkladního konstrukčního betonu a jeho lokálních vyrovnávek, odtrhové zkoušky na pečetící vrstvě, měření paronepropustnosti pečetící vrstvy metodou stanovení jejího elektrického odporu, odtrhové zkoušky na pásové izolaci včetně celoplošné kontroly natavení pásů metodou ocelové kuličky a další.

Při natavování pásů byly poprvé použity speciální agregáty firmy Georg Börner se sedmi hořáky, krajními pak nezávisle seřiditelnými, a bočními kryty proti větru pro dokonalé plnoplošné natavení pásů i v méně příznivých povětrnostních podmínkách.

V následujících letech byla společnost IZOMEX pověřena aplikací tohoto izolačního systému na většině mostů nově budované dálnice D5 z Rokycan až do Rozvadova. Jejími hlavními obchodními partnery byly nevýznamnější české mostařské firmy jako již zmíněné Stavby mostů Praha, Dopravní stavby holding Olomouc (dnešní Skanska DS) a další.

Společnost IZOMEX vítězí také ve výběrovém řízení na zhotovení izolačního systému na zajímavé, světovou cenou odměněné, stavbě zavěšeného mostu přes Labe v Ústí nad Labem, který dostal později jméno Mariánský most. Zde byla dána přednost obdobnému systému z modifikovaných pásů, tentokrát typu ERGOBIT v kombinaci s úpravou povrchu ocelové mostovky epoxidovou pryskyřicí ERGOFLEX.

Spolupráce společnosti IZOMEX s firmou Georg Börner úspěšně pokračuje a rozvíjí se také na dalších silničních a dálničních stavbách a to včetně rekonstrukcí, jako kupř. na mostě na D1 přes Sedlický potok.

Víceméně ojediněle IZOMEX na mostech aplikuje také materiály dalších světových výrobců, jako kupř. SIPLAST, NORD BITUMI nebo INDEX.

Uvažoval jste o možnosti využití těchto Vašich zkušeností pro vývoj českých výrobků?

K podstatnému zlomu v technologické skladbě společnosti¬ ¬IZOMEX dochází krátce po roce 1995, kdy jsem se podílel na privatizaci výrobního závodu asfaltových izolačních pásů v Oslavanech u Brna mnou založenou společností BITUMAT s.r.o. Jedná se o výrobní kapacitu, jejíž základ byl kdysi vytvořen již v úvodu zmíněnou firmou pana Václava Matějů.

V roce 1996 dochází ke sloučení společností BITUMAT a Dehtochema M+M a vzniku společnosti Dehtochema Bitumat a.s., která se stává největším českým výrobcem asfaltových izolačních pásů s vlastní výrobou oxidovaných, později také primárních asfaltů pro modifikaci.

To už ale, ve spolupráci se společností IZOMEX, končí vývoj nového mostního izolačního pásu ¬BITUMELIT PR4/PR5, jehož název pochází z původního sortimentu firmy pana Václava Matějů. Při jeho vývoji jsou zužitkovány všechny doposud nashromážděné praktické zkušenosti získané mnohaletou aplikací různých izolačních materiálů a technologií.

Můžete v krátkosti charakterizovat hlavní přednosti tohoto výrobku?

Soustředili jsme se hlavně na splnění těchto parametrů:
• vysoká pevnost a průtažnost pásu (použití vysokogramážní netkané textilie z polyesterových vláken typu SPUNBOND),
• vysoká teplotní odolnost povlakové hmoty pásu (modifikace plastomery),
• vysoká přilnavost pásu k podkladu při nízkých a zvláště vysokých teplotách a dobrá zpracovatelnost v detailech izolací blížící se zpracovatelnosti elastomerových pásů (další modifikační příměsi),
• vysoká přilnavost povlakové hmoty k nosné vložce pásu (impregnace nosné vložky modifikovaným asfaltem),
• vysoká odolnost pásu při strojní pokládce horké asfaltové směsi – litý asfalt popř. asfaltový beton (excentricky umístěná nosná vložka, ochranný střednězrnný posyp na horním povrchu pásu, stupeň modifikace povlakové hmoty).

Nový asfaltový pás byl podroben všem předepsaným zkouškám, jak materiálovým, tak systémovým, a po aplikačních zkouškách a zpracování příslušného TPP je izolační systém BITUMELIT zařazen na seznam schválených izolačních systémů pro mosty na pozemních komunikacích v České republice a to v kombinaci s asfaltovým modifikovaným penetračním nátěrem kotevně impregnačním nátěrem a pečetící vrstvou z epoxidové pryskyřice.

Na kterých stavbách jste aplikovali nový izolační pás BITUMELIT?

Izolační systém BITUMELIT byl poprvé aplikován při rekonstrukci dálničního mostu u Lanžhota na D2 v roce 1997.

Podle vyjádření Ředitelství silnic a dálnic Praha je asfaltová pás ¬BITUMELIT jedním z nejlepších, který byl odzkoušen a schválen pro izolace mostů v České republice a je používán jako srovnávací materiál při hodnocení nově schvalovaných výrobků.

Po roce 1998 se BITUMELIT stává nejpoužívanějším materiálem na mostech na pozemních komunikací v České republice a je aplikován na nejvýznamnějších a nejrozsáhlejších mostních stavbách – připomeňme kupř. estakádu Řepy – Ruzyně o ploše více jak 31.000 m2 a mnoho dalších.

Na většině staveb je uplatňována ochranná vrstva ručně popř. strojně kladeným litým asfaltem, avšak významné reference jsou také s ochrannou vrstvou z asfaltového betonu (kupř. estakáda Chomutov – Křimov o ploše cca 15.000 m2)

Zajímavou referencí je také izolace přesypaného mostu resp. ekologického tunelu na R35 u Lipníka nad Bečvou nebo prozatím nejvýznamnější zahraniční zakázka – izolace mostu Sierkowskego ve Varšavě v rozsahu téměř 20 tis. m2. Izolační systém Bitumelit byl rovněž certifikován na Slovensku a první aplikace proběhla na mostě Bratislava – Lamač v r. 2005.

Izolační systém Bitumelit je aplikován v kombinaci s penetračním nátěrem popř. kotevním impregnačním nátěrem, nejčastěji však pečetící vrstvou z nízkoviskozní speciální epoxidové pryskyřice. Je schválen s několika typy těchto pryskyřic, přičemž v roce 2000 firma IZOMEX zahájila spolupráci s firmou SKW – MBT stavební hmoty, dnes DEGUSSA stavební hmoty, a po velice dobrých zkušenostech získaných při aplikaci epoxidové pryskyřice CONIPOX 605 (dnešní název MASTERTOP P 605) bylo rozhodnuto na veškerých mostních stavbách používat pro pečetící vrstvu tento koncernový výrobek.

Izolační systém CONIPOX (MASTERTOP)/BITUMELIT byl v minulých letech aplikován na desítkách tisíc čtverečních metrů nejen dálničních mostů, ale také na střešních parkovištích neboli provozních střechách. V této oblasti je nejvýznamnější referencí obchodní galerie Vaňkovka v Brně, kde bylo v průběhu roku 2004 provedeno střešní parkoviště ve dvou výškových úrovních o celkové výměře téměř 35.000 m2.

Zabýváte se také osvětou popř. legislativou v mostních izolacích?

Jak jsem se dříve zmínil, již na začátku 90. let jsem se aktivně podílel na zpracování ČSN 736242, později pak na tvorbě „Technických a kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací“ – kap. 21 „Izolace proti vodě“, které byly vydány v r. 1996 Ministerstvem dopravy ČR.

Jsem odborným garantem každoročních konferencí „Hydroizolace a vozovky na mostech“, které pořádá společnost IZOMEX již od roku 1990.

Na těchto konferencích byly prezentovány veškeré materiály a technologie, které se objevily na našem trhu a rovněž tak jsou zde prezentovány aktuální normové a jiné předpisy týkající se mostních izolací.

Již šestnáctá konference uspořádaná v Luhačovicích v roce 2005 s účastí tradičně kolem 200 účastníků včetně několika zahraničních je dokladem stálé aktuálnosti projednávaných problémů.

Jak se izolační systém MASTERTOP/BITUMELIT firem DE¬GUSSA a DEHTOCHEMA BITUMAT uplatňuje v současné době?

Náš systém je v současné době nejpoužívanějším na dálničních mostech v České republice. Společnost IZOMEX v roce 2005 zahájila aplikace tohoto systému na nově budovaných dálničních úsecích jako jsou D8 směrem do Drážďan, kupř. na estakádě Knínice a dalších objektech, budovaných zejména firmami Skanska DS a SMP CZ. V současné době tyto aplikace pokračují. Další objekty jsou rozpracovány na dálnici D11 a zvláště pak na D47 v Ostravě, kde jsou mimo dalších v realizaci dvě mostní estakády budované firmou ODS – Dopravní stavby Ostrava.

Ve městě Brně společnost IZOMEX během roku 2006 dokončí izolace komplexu mostních staveb na příjezdu k areálu Brněnských veletrhů směrem od dálnice D1, tzv. Pražskou radiálou.

Pro realizace izolačního systému DEGUSSA – DEHTOCHEMA BITUMAT v roce 2006 jsou již nyní společností IZOMEX smluvně zajištěny mostní stavby o celkové ploše více jak 100.000 m2. Další zakázky v České republice i na Slovensku jsou v jednání.

Skladba tohoto izolačního systému je následující:
• kotevně impregnační nátěr epoxidovou pryskyřicí CONIPOX 605 (dnešní obch. název Mastertop P 605) firmy DEGUSSA
• zdrsňující posyp křemenným pískem
• uzavírací nátěr Mastertop 605 (pečetící vrstva)
• asfaltový izolační pás BITUMELIT PR 5 firmy DEHTOCHEMA BITUMAT

Součástí dodávky společnosti IZOMEX je běžně úprava povrchu mostovky otryskáním ocelovými broky popř. broušením nebo frézováním, sanace případných trhlin speciálními materiály firmy DEGUSSA¬, vyrovnání záporných nerovností podkladu epoxidovým tmelem a realizace ochranné vrstvy izolace pod vozovkou nejčastěji litým asfaltem. Ochranu izolace pod římsami tvoří asfaltový izolační pás s kovovou nosnou vložkou Bitalbit S z výroby Dehtochema Bitumat a.s. Společnost Izomex zajišťuje rovněž těsnění veškerých spar na mostní konstrukci popř. těsnění detailů izolace dalším výrobkem firmy Dehtochema Bitumat – těsnící a zálivkovou hmotou ELASTIBIT S resp. prefabrikovanými těsnícími pásky ELASTIBIT S.

Samozřejmostí je zajištění kompletního kontrolního systému ve smyslu výše uvedených ČSN 736242 a TKP 21, který je nadále rozpracován v technických a prováděcích předpisech společnosti IZOMEX.

Které aspekty Vaši činnosti považujete za podstatné z pohledu Vašich investorů?

Shrnul bych je do těchto bodů:
• zpracování certifikovaných mate¬riálů renomovaných výrobců s dlouhodobě zavedeným systémem řízení jakosti,
• izolační systém odzkoušený mimo jiné v laboratořích státních zkušeben v České republice, na Slovensku a v Polsku, prověřený praktickými zkušenostmi realizovaných stovek tisíc čtverečních metrů izolací,
• aplikační firma Izomex disponující plně stabilizovaným týmem techniků a montážních pracovníků s referencemi odpovídajícími téměř 1 milionu m2 provedených kompletních izolačních systémů, z nichž více jak polovinu tvoří mostní pásová izolace s pečetící vrstvou,
• nabídka kapacity 20 stálých montážních pracovníků po mnoho let specializovaných na aplikaci mostních izolací při běžných výkonech min. 250 m2 provedené pásové izolace připadající na dvojici pracovníků na pracovní den,
• tomu odpovídající pracovní záběry min. 1.000 m2 na pracovní den nebo více podle nasazení kapacit
• vysoká kvalita a funkční spolehlivost izolačního systému aplikovaného přímo firmou Izomex, prověřená v současné době již více jak 13-ti lety provozu na extrémně zatížených mostech dálnice D5,
• poskytovaná záruka na funkčnost izolačního systému v délce až 10 let, podložená prověřením nejen vlastní životností zabudovaných materiálů, ale životnosti celého systému přímo v praxi,
• záruka maximální profesionality celého pracovního týmu výrobních firem DEGUSSA a DEHTOCHEMA BITUMAT a zhotovitelské firmy IZOMEX, v návaznosti na dlouhodobé tradice těchto firem a jejich závazky vůči nejvýznamnějším mostařským firmám a investorským organizacím, které jsou vedením těchto firem chápány jako hlavní strategické cíle pro budoucnost,
• s ohledem na maximální spolehlivost a flexibilitu zhotovitelské firmy velmi přijatelné cenové relace za kompletní dílo,
• zavedený systém řízení jakosti u firmy IZOMEX a pojištění firmy pro případ způsobení škody zákazníkovi nebo třetí osobě až do výše 20 mil. Kč.

Můžete nám závěrem říct jaké jsou další aktivity společnosti IZOMEX?

Kromě realizací izolací silničních a dálničních mostů se dále zabýváme izolacemi železničních a tramvajových mostů, hloubených i ražených tunelů, podzemních a spodních staveb, aplikací protiradonových opatření a dále izolacemi proti tlakové a stékající vodě, plochých a šikmých střech včetně střech provozních a střešních zahrad, aplikacemi kompletních sanačních systémů na střechách.

Děkujeme za rozhovor
Ondřej Štěpán

Izomex, s. r. o.
Soběšická 88
614 00 BRNO
www.izomex.cz
tel: 545 224 100
fax: 545 224 101

Nejvýznamější partneři


Procházka Design | Izomex 2008 | Administrace